#include <iostream>

using namespace std;

struct roba{
int dan,mj,god;
string vrsta,model,boja;
char sifra[9];
float cijena;
};

struct st{
roba data;
st *next;
};


roba TopS(st S){
st *novi = S.next;
return novi->data;
}

void PushS(roba x, st &S){
st *node = new st;
node->data = x;
node->next = S.next;
S.next = node;
}

void PopS(st &S){
if(S.next == NULL) return;
else{
st *node = S.next;
S.next = node->next;
delete node;
}
}

void InitS(st &S){
S.next = NULL;
}

bool IsEmptyS(st S){
if(S.next == NULL) return true;
else return false;
}