#include <iostream>
using namespace std;
struct jedna_roba {
  char sifra[30];
  char model[20];
  char vrsta[20];
  char boja[20];
  float cijena;
  char datum[20];
};
struct sve_robe {
  jedna_roba*element[1000];
  int kursor;
};
jedna_roba*TopS(sve_robe*roba) {
  int kursor= roba->kursor+1;
  return roba->element[kursor];
}
void PushS(sve_robe*roba,jedna_roba*roba2) {
  int kursor=roba->kursor;
  roba->element[kursor]=roba2;
  roba->kursor-=1;
}
void PopS(sve_robe*roba) {
  roba->kursor+=1;
}
int IsEmptyS(sve_robe*roba) {
  if(roba->kursor==999)return 0;
  else return 1;
}
void InitS(sve_robe*roba) {          
  roba->kursor=999;
}