#include<iostream>
#include<time.h>
//#include "lista_polje.h"
#include "lista_pokazivaci.h"
using namespace std;

int upiszaposlenika(){
  cin.ignore();
  int minimalno;
  datrod rodendan;
  int mjesec;
  int d;
  int godina;
  minimalno=0;
  char preime[40];
  bool rdmj=false;
  bool programer;
  bool racunovoda;
  bool cistac;
  bool dostavljac;
  bool kuhar;
  
  do{
     
     cout<<"Morate unjeti minimalno 5 zaposlenika zaposlenih na razlicitim pozicijama!!" << endl;
     do{
       cout <<"Unesite prezime i ime novog zaposlenika (dozvoljeno max 40 znakova): " << endl;
       cin.getline(preime,40);
       }while(strlen(preime)>40);
    
    mjesec=0;
    do{
            cout <<"Unesite mjesec rodenja zaposlenika(1-12): "; cin >> mjesec;
            if(mjesec<1 && mjesec>12)
                  cout <<"Mjesec mora biti u rasponu od 1-12! Ponovite unos!" << endl;
            }while(mjesec>12 || mjesec<1);
    rodendan.mj=mjesec; 
    d=1; 
    do {
          cout <<"Unesite dan rodenja zaposlenika(1-31): "; cin >> d;
          if(mjesec == 2)
               if(d>28)
                   while(d>28){
                        cout <<"U 2 mjesecu moze biti maksimalno 28 dana! Ponovite unos dana! " << endl;
                    cin >> d;
                    }
          else if(d<1 && d>31)
             cout <<"Dan mora biti u rasponu od 0-31! Ponovite unos!" << endl;
             } while(d>31 || d<1);
    rodendan.dan=d;
    
    godina=1;
    do{
             cout <<"Unesite godinu rodenja zaposlenika(1940-1998): "; cin >> godina;
             if(godina>1998 && godina<1940)
                     cout <<"Godina mora biti u rasponu od 1940-1998! Ponovite unos!" << endl;
             }while(godina>1998 || godina<1940);
    rodendan.god=godina;
    
    
    int odabirdmj;
    string radnomjesto;
    
    do{
          cout<<"Odaberite jedno od ponudenih radnih mjesta!" << endl;
          cout<<"1. Programer! " << endl;
          cout<<"2. Racunovoda! " << endl;
          cout<<"3. Cistac! " <<endl;
          cout<<"4. Dostavljac! " <<endl;
          cout<<"5. Kuhar! " << endl;
          cout<<"----------------------" << endl;
          cout<<"Vas odabir: "; cin >>odabirdmj;
          
          switch(odabirdmj){
                   case 1: {cout <<"Zaposlenik radi na poziciji programera! " << endl;
                               radnomjesto="Programer"; cout<< endl;
                               programer=true;
                               break;
                               }
                   case 2: {cout<<"Zaposlenik radi na poziciji racunovode! " << endl;
                               radnomjesto="Racunovoda"; cout << endl;
                               racunovoda=true;
                               break;
                               }
                       
                   case 3: {cout<<"Zaposlenik radi na poziciji cistaca! " << endl;
                             radnomjesto="Cistac"; cout<< endl;
                             cistac=true;
                             break;
                             }
                   case 4: {cout<<"Zaposlenik radi na poziciji dostavljaca! "<< endl;
                                radnomjesto="Dostavljac"; cout << endl;
                                dostavljac=true;
                                break;
                                }
                   case 5: {cout<<"Zaposlenik radi na poziciji kuhara! " << endl;
                                radnomjesto="Kuhar"; cout << endl;
                                kuhar=true;
                                break;
                                }
                   };
          }while(odabirdmj!=1 && odabirdmj!=2 && odabirdmj !=3 && odabirdmj != 4 && odabirdmj !=5);
    
    InsertL(preime,rodendan,radnomjesto);
    
    cin.ignore();
    }while((programer!=true) || (racunovoda!=true) || (cistac!=true) || (dostavljac!=true) || (kuhar!=true));
    
    return 1;
        }
  
     

radnik pivot(int i, int j) {
    srand(time(NULL));
    int a;
    a= j-i;
    int broj;
    broj = rand()%a + i;
    return RetrieveL(broj);
}
void qsort(int i, int j) {
   int d;
   d=0;
   int t=j-d;
   radnik as = pivot(i,j);
   while (d<t) {
      while (strcmp(RetrieveL(d).oib,as.oib)==1){
         d++;
         }
      while (strcmp(RetrieveL(t).oib,as.oib)==-1) {
         t--;
         }
      if (strcmp(RetrieveL(d).oib,RetrieveL(t).oib)!=0){
                               zamjena(d,t);
                               }
      else if (d!=t) {
        d++;
        }   
   }
   if (i<d-1) qsort(i,d-1);
   if (j>d+1) qsort(d+1,j);
}


void razvrstavanje(){
   int i;
   i=0;
   cout <<"Razvrstavanje zaposlenika pomocu quick sorta!" << endl;
   cout << endl;
   qsort(0,EndL()-1);
   while(i<EndL()){
           cout <<"OIB zaposlenika: " << RetrieveL(i).oib << endl;
           cout <<"Prezime i ime zaposlenika: " << RetrieveL(i).pre_ime << endl;
           cout <<"Datum rodenja zaposlenika(d/m/g): " << RetrieveL(i).datum.dan <<"." <<RetrieveL(i).datum.mj <<"."<< RetrieveL(i).datum.god<<"."<< endl;
           cout <<"Radno mjesto zaposlenika: " << RetrieveL(i).rad_mjesto << endl;
           i++;
           }
   }


int bris_oib(){
  int i;
  i=0;
  cin.ignore();
  cout<<"Za brisanje prema OIB-u morate upisati OIB zaposlenika! " << endl;
  char brisi[12];
  cout<<"Unesite OIB: "; cin.getline(brisi,12);
  while(i<EndL()){
          if(strcmp(RetrieveL(i).oib,brisi)==0){
                             DeleteL(i);
                             return 1;
                             }
          i++;
          }
  return 0;
  }
  
int bris_rad_mj(){
  int i;
  i=0;
  cin.ignore();
  cout<<"Za brisanje prema radnom mjestu morate unjeti tocan naziv radnog mjesta! " << endl;
  string brisi;
  cout<<"Unesite jedno od radnih mjesta:( Programer )|( Racunovoda )|( Cistac )|( Dostavljac )|( Kuhar )! " << endl;
  cout<<"Vas odabir: "; 
  cin >> brisi;
  while(i<EndL()){
          if(RetrieveL(i).rad_mjesto==brisi){
                             DeleteL(i);
                             return 1;
                             }
          i++;
          }
  return 0;
  }


int main(){
  int izbor;
  bool ima;
  InitL();
  do{
    cout << endl;
    cout <<"<<<<<<<<<< IZBORNIK  >>>>>>>>>>" << endl;
    cout <<"Odaberite jednu od ponudenih opcija: " << endl;
    cout <<"1. Unos novog zaposlenika! " << endl;
    cout <<"2. Sortiranje zaposlenika prema OIB-u! " << endl;
    cout <<"3. Pretrazivanje i ispis zaposlenika sa istim horoskopskim znakom kao i ja! " << endl;
    cout <<"4. Brisanje zaposlenika prema OIB-u " << endl;
    cout <<"5. Brisanje prema radnom mjestu!" << endl;
    cout <<"0. Izlaz iz programa! " << endl;
    cout <<"  Vas odabir: "; cin >> izbor;
    cout <<"-------------------------" << endl; 
    
    switch(izbor){
           case 1:if(upiszaposlenika()){
                           cout <<"Uspjesno ste unjeli zaposlenika!" << endl;
                           
                           ima=true;
                           break;
                           }
               else{ 
                 cout <<"Nesupjeli unos zaposlenika, probajte ponovo!" << endl;
                 }
                 break;
           case 2:if(ima!=1){
                    cout<<"Nema unesenih zaposlenika!! " << endl;
                    break;
                    }
               else{
                    razvrstavanje(); 
                    break;
                    }
                    
           case 4:if(bris_oib()){
                      cout <<"Uspjesno ste obrisali zaposlenika! " << endl;
                      break;
                      }
               else{
                 cout <<"Brisanje nije uspjelo! " << endl;
                 break;
                 }
           case 5:if(bris_rad_mj()){
                        cout<<"Uspjesno ste obrisali zaposlenika! " << endl;
                        break;
                        }
               else{
                 cout <<"Brisanje nije uspjelo! " << endl;
                 break;
                 }
           
                           
           
           
           };
    }while(izbor!=0);
  system("pause");
  return 0;
  }