var lang = {
    before: "prije",
    after: "za",
    seconds: ["jednu sekundu", "sekunde", "sekundi"],
    minutes: ["jednu minutu", "minute", "minuta"],
    hours: ["jedan sat", "sata", "sati"],
    days: ["jedan dan", "dana", "dana"],
    months: ["mjesec dana", "mjeseca", "mjeseci"],
    years: ["godinu dana", "godine", "godina"]
  };


  function letsGetFuzzy(date) {
    var diff = new Date().getTime() - new Date(date).getTime();

    var prefix = diff > 0 ? lang.before : lang.after;


    var seconds = Math.abs(diff) / 1000;
    var minutes = seconds / 60;
    var hours = minutes / 60;
    var days = hours / 24;
    var years = days / 365;


    var fuzzyTime = seconds < 45 && getPadez(lang.seconds, Math.round(seconds)) ||
        seconds < 90 && getPadez(lang.minutes, 1) ||
        minutes < 45 && getPadez(lang.minutes, Math.round(minutes)) ||
        minutes < 90 && getPadez(lang.hours, 1) ||
        hours < 24 && getPadez(lang.hours, Math.round(hours)) ||
        hours < 42 && getPadez(lang.days, 1) ||
        days < 30 && getPadez(lang.days, Math.round(days)) ||
        days < 45 && getPadez(lang.months, 1) ||
        days < 365 && getPadez(lang.months, Math.round(days / 30)) ||
        years < 1.5 && getPadez(lang.years, 1) ||
        getPadez(lang.years, Math.round(years));


    alert(prefix + " " + fuzzyTime);
  }


  function getPadez(jedinica, n) {
    if (n === 1) return jedinica[0];

    var n10, string;
    n10 = n % 10;

    if (n10 > 1 && n10 < 5 && (n > 20 || n < 10)) {
      string = jedinica[1];
    } else {
      string = jedinica[2];
    }

    return n + " " + string;
  }