$.fn.selectRange = function(start, end) {
  return this.each(function() {
    if (this.setSelectionRange) {
      this.focus();
      this.setSelectionRange(start, end);
    } else if (this.createTextRange) {
      var range = this.createTextRange();
      range.collapse(true);
      range.moveEnd('character', end);
      range.moveStart('character', start);
      range.select();
    }
  });
};

//usage
$('#elem').selectRange(3,5);
/----------------------------------------------------------------
//Other useful cursor functions:
//cursor functions
 
//set cursor position
$.fn.setCursorPosition = function(position){
  if(this.length == 0) return this;
  return $(this).setSelection(position, position);
};
 
//set selection range
$.fn.setSelection = function(selectionStart, selectionEnd) {
  if(this.length == 0) return this;
  input = this[0];
 
  if (input.createTextRange) {
    var range = input.createTextRange();
    range.collapse(true);
    range.moveEnd('character', selectionEnd);
    range.moveStart('character', selectionStart);
    range.select();
  } else if (input.setSelectionRange) {
    input.focus();
    input.setSelectionRange(selectionStart, selectionEnd);
  }
 
  return this;
};


//Set focus to beginning of input:
$.fn.focusEnd = function(){
  this.setCursorPosition(this.val().length);
};


//Set focus to end of input:
$.fn.focusStart = function(){
  this.setCursorPosition(0);
};