1
2
3
4
// Lägg till stöd för utvalda bilder
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { 
add_theme_support( 'post-thumbnails', array('post','page') );
}